KPO informacje

Wsparcie objęte pomocą publiczną w wysokości 325 409,50 PLN. 

Celem przedsięwzięcia jest adaptacja istniejących budynków na cele magazynowe, wykonanie niezbędnych instalacji, zakup systemu zarządzania przedsiębiorstwem i procesem produkcji oraz zakup maszyn i urządzeń do przetwórstwa.

Realizacja przedsięwzięcia korzystnie wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa oraz ochronę środowiska.