O firmie

 Jesteśmy zakładem z wieloletnimi tradycjami, gdyż tradycje mleczarstwa w naszym mieście notuje się od 1897 roku. Ekologiczne obszary doliny Osy gwarantują wysoką jakość mleka, natomiast wprowadzony system bezpieczeństwa żywności HACCP oraz produkcja na bazie czystych kultur bakteryjnych bez dodatku konserwantów gwarantuje wysoką jakość naszych wyrobów.


Zakład znajduje się pod stałym nadzorem lekarza weterynarii. Pierwszorzędne znaczenie w dbałości o wysoką jakość powoduje, że nasze wyroby cieszą się dużym zainteresowaniem Klientów. Naszym priorytetem jest ciągłe unowocześnianie produkcji oraz sprostanie wymogom stawianym przez Unię Europejską.

Założycielskie Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mleczarskiej odbyło się 24 czerwca 1957r. Przyjęto wówczas nazwę dla zakładu - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Grudziądzu. Po reaktywowaniu Spółdzielni rozwijała ona swą działalność produkcyjną, wprowadzała nowe produkty i modernizowała obiekty.


W 1975 roku podczas reformy administracyjnej kraju Spółdzielnia utraciła swoją osobowość prawną na rzecz Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Toruniu. Od tej pory prowadziła działalność gospodarczą jako Zakład Mleczarski Grudziądz.

W 1981 roku nastąpiło rozwiązanie Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Toruniu i dotychczasowy Zakład Mleczarski Grudziądz otrzymał osobowość prawną przekształcając się w Okręgową Spółdzielnię Mleczarską. Od tego roku Spółdzielnia rozwija się urozmaicając swoją produkcję, modernizując i udoskonalając zaplecze produkcyjne.

W 1995 roku Spółdzielnia zmieniła nazwę na "Grudziądzka Spółdzielnia Mleczarska" i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu mleka i obsługi dostawców. Prowadzi działalność produkcyjną, działalność w zakresie obrotu mlekiem i jego przetworami, prowadzi sklepy oraz działalność transportowo - spedycyjną.